Podotherapie

Naast het werken als OrthoManuele Arts, ben ik ook als podotherapeut werkzaam bij VoetPortaal om te zorgen dat iedereen met voetklachten snel de juiste en beste ‘op maat gemaakte’ behandeling krijgt. Ik wil u graag vertellen waarom ik ervan overtuigd ben geraakt dat ook uw voetklachten te behandelen zijn.
Een mens kan te maken krijgen met een scala aan voetklachten, al dan niet in combinatie met andere klachten van het bewegingsapparaat en voor iedere klacht is er wel een meer of minder ingrijpende behandeling of therapie mogelijk.
De kans dat men verdwaalt in het aanbod van mogelijkheden tot behandeling is groot waarbij de vraag nog maar is of u uiteindelijk de juiste keuze kan maken voor een type behandeling.
Waarom is de de situatie voor wat betreft behandeling van voetklachten zo onoverzichtelijk, is dat een teken dat we eigenlijk geen antwoord hebben op het adequaat behandelen van Voetklachten ? of zijn we te ver afgedwaald van de essentie dat de mens als geheel dient te worden bekeken, waarbij de voetklacht niet een op zichzelf staand probleem is maar een gevolg van een probleem dat zich niet eens in de voet bevindt ?
Al snel nadat ik mijn opleiding tot Podotherapeut met goed gevolg had afgelegd en ik in de praktijk mensen ging behandelen werd het me duidelijk dat de opleiding mij een te beperkt inzicht heeft gegeven op de vraag : hoe kun je de oorzaak achterhalen van het ontstaan van voetklachten..
Die conclusie zou al als een teleurstelling kunnen worden ervaren echter waar ik me echt zorgen over ging maken was het feit dat er weinig mensen met mij zich daar zorgen over maakten.
Voor mij werd de zoektocht naar de oorzaak achter de klacht een zoektocht die me naast antwoorden ook telkens weer naar nieuwe vragen leidde. De weg die ik tot nog toe heb afgelegd is er een van vele opleidingen, collegiale overleggen met verschillende (para)medische disciplines, inzicht in zienswijze en overtuigingen, het op zeker moment ook kunnen weerleggen van zienswijze en overtuigingen met altijd de vraag in het hoofd: waar kun je de oorzaak van een voetklacht zoeken, welke verbanden zijn er mogelijk en moet je je hierbij beperken tot alleen fysiologie of zou je de psyche ook moeten durven belichten.

Ik ben Geneeskunde gaan studeren omdat ik meende dat ik hiermee zoveel inzicht in alle facetten van het menselijk lichaam en zijn falen zou verkrijgen dat dit niet anders dan mij kan leiden tot een verdere verdieping in oorzaak en gevolg van in mijn geval de voetklachten.
Inzicht verkrijgen in de beweging(en) van de gezonde mens en ontdekken dat niets binnen het functioneren ‘los’ gezien kan worden van de mens in zijn geheel. Mijn opleiding voor geneeskunde leerde mij om bij het onderzoeken van klachten eerst een stap terug te doen en meer naar de mens aan de voet te kijken. Hoe kan een knie, heup of bekken invloed uitoefenen op een voet en vice versa.
Na het behalen van mijn artsen examen ben ik de opleiding tot Orthomanueel Geneeskundige gaan volgen en ook deze heb ik met goed gevolg kunnen afronden. Deze opleiding verschafte mij ongekende inzichten in verbanden tussen de verschillende spieren en gewrichten. Al deze inzichten waren verhelderend en voor mijn gevoel vielen de ‘puzzelstukjes’ zo langzamerhand op zijn plaats echter wat geen enkele opleiding je kan geven is de kennis die je opdoet tijdens je spreekuren, ik heb veel geleerd en leer nog dagelijks van de mensen die ik op mijn spreekuur ontmoet. Regelmatig kan een (kleine) opmerking van een patiënt het tipje van de sluier naar de oorzaak van zijn/haar klacht oplichten .Luisteren is een essentieel onderdeel van mijn behandeling.
Ondanks dat ik merk, dat ik steeds meer kan doorgronden hoe klachten ontstaan, heb ik ook gemerkt dat er nog steeds veel vraagtekens zijn en zullen blijven bestaan. Kan ook niet anders want alle klachten zijn verschillend net als de mensen die tegenover me zitten allemaal van elkaar verschillen en iedereen zal moeten worden onderzocht en behandeld op die manier die voor hem/haar het beste resultaat oplevert.
Ik heb geleerd niet in de valkuil te stappen dat als klachten op elkaar lijken ze dus ook per definitie gebaat zijn bij een standaard behandeling. Daarmee zeg ik dat er een grote grope mensen baat hebben bij eenzelfde behandel methode maar dat je er ook moet zijn voor de mensen die daar geen baat bij hebben.
De zoektocht naar de meest effectieve behandeling is voor mij en de mensen die ik mag behandelen een uitdaging en door mijn kennis van de paramedische wereld en de medische wereld meen ik de mensen te kunnen helpen hetzij door mijn behandelingen hetzij door mijn kennis van de mogelijkheden die er door collega specialisten (orthopeden/orthopedisch chirurgen) geboden kan worden. Samenwerking staat ook hoog in mijn vaandel, gebruik maken van elkaars kennis is situatie waar de patiënt profijt van zal ondervinden.
Ik stel niet alleen hoge eisen aan mezelf maar ook aan de podotherapeuten die binnen VoetPortaal.nl willen werken, ik verwacht van hen dat zij ook de zoektocht naar de oplossing willen aangaan en dat zij zich verdiepen in de methoden van diagnostisch onderzoek, het toepassen van o.a.manuele technieken waarin ik hen opleid binnen de opleiding tot PodotherapeutPlus.
U bent vrij om een zoektocht naar de beste behandeling van uw klachten te starten maar ons advies zou zijn om die zoektocht te starten bij VoetPortaal.nl, wij zijn er namelijk van overtuigd dat uw 1ste stap naar ons ook direct het einde van uw zoektocht zou kunnen zijn..
Ook voor diegene die al een lange vruchteloze zoektocht achter de rug hebben en nog steeds met pijnklachten rond moeten lopen zou een bezoek aan VoetPortaal.nl weleens een zeer welkome oplossing kunnen bieden.
Bij VoetPortaal.nl staan deuren open !

Drs.Rene Somers