Erkenning & Klachten

Erkende opleiding

OrthoManueel Geneeskundigen die een erkende opleiding hebben gevolgd, zijn ingeschreven in het Register OrthoManuele Geneeskunde. Registerleden houden hun vak bij door nascholing te volgen. Verder stelt het register als eis dat de arts voldoende patiënten moet behandelen. U kunt het register raadplegen op:
www.romg.nl

 

Klachten

Alle geregistreerde OrthoManuele artsen zijn aangesloten bij een klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben, bespreek die dan eerst met de arts zelf. Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u de OrthoManueel arts vragen waar u schriftelijk uw klacht kunt indienen.