Doorverwijzing

Veel patiënten worden door hun huisarts of specialist doorverwezen. Een verwijzing is niet noodzakelijk, u kunt ook op eigen initiatief een OrthoManueel arts consulteren. Voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar maakt dit geen enkel verschil.

 

Vergoedingen

Bijna alle zorgverzekeraars hebben OrthoManuele behandelingen opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register OrthoManuele Geneeskunde.